Ускорител на втвърдяване Cemetol B Novi

Производител:

Сподели:

Cemetol B Novi e ускорител на втвърдяване SIST EN 934-2: с противозамръзващо действие.

Продукът представлява химическа добавка за бетон, която се използва за бетониране при ниски температури. Cementol® B – NOVI комбинира действието на противозамръзваща и бързостягаща добавка, за да получи бетонът необходимата якост 5 MPa, преди да бъде изложен на ниски температури.

Действие:

Ускорител на втвърдяване Cementol® B – NOVI понижава точката на замръзване на водата като в същото време ускорява хидратацията на цимента. Продуктът подобрява обработваемостта на пресния бетон и позволява намаляване на водата с 5 %.

Опаковка:

10 и 60 кг пластмасови туби, 1 м3 варели.

Технически характеристики съгласно SISTEN 934-2 стандарт
Свойства Всички отклонения от посочените стойности са в рамките на допустимото!
Вид Светло-кафява течност
Плътност, 20°C (1,13 ± 0,03) кг/дм3
Количество на активното вещество (20,5 ± 1,0) %
pH 7 ± 1
Съдържание на водоразтворими хлориди (Cl-) Не съдържа хлориди
Алкално съдържание (Na2O еквивалент) < 8 %

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай