КОРУНД

Сподели:

КОРУНД се състои от високо качествено акрилно вещество, оригинално разработена композиция на катализатори и фиксатори, керамични свръхтънки микросфери с разреден въздух. Към основния състав на материала се прибавят и специални добавки, които изключват появата на корозия върху повърхностите на метали и образуването на гъбички при повишена влажностна среда на бетонни повърхности.

Тази комбинация прави материала лек, гъвкав, еластичен, притежаващ отлична адхезия към покриваемата повърхност. Консистенцията на материала наподобява обикновена боя – суспензия с бял цвят, която може да се нанася върху всякаква повърхност. След изсъхването се образува еластичен полимерен слой, който притежава уникални по сравнение с традиционните изолатори топлоизолационни свойства и осигурява антикорозионна защита. Уникалността на изолационните свойства на Корунд са резултат на интензивното молекулярно въздействие на разреденият въздух, разположен в кухите сфери.

graf_01

Корунд е напълно сертифициран и отговаря на заявените характеристики. Както е известно, топлопроводимостта на въздуха е малка – 0,0262 Вт / мК и той е нелош „топло“ изолатор.
Общо известна е топлопроводимостта на керамичните сфери с разреден въздух:
не повече от 0,00083 Вт / мК .
Съдържанието на микроскопични керамични сфери в Корунд е от 75% до 90% в зависимост от модификацията.

КАК РАБОТИ МАТЕРИАЛА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТОПЛОФИЗИКАТА?

Да започнем с това, че съществуват три начина за предаване на топлина:
1. Топлопроводимост – пренос на топлина в твърди тела за сметка на кинетичната енергия на молекулите и атомите от по-нагрятото тяло към по-малко нагрятото.
2. Конвекция – пренос на топлина в течности, газове и прахообразна среда на потоци от самото вещество.
3. Лъчист топлообмен (топлинно излъчване) – електромагнитно излъчване на излъчващото вещество, възникващо за сметка на неговата вътрешна енергия.
Термодинамика – наука, изучаваща законите на преобразуването и предаване на енергия. Резултат на тези процеси е температурното равновесие във цялата система.
Методът и ефективността, с които изолиращият материал блокира преразпределението на топлина т.е. процеса на температурно равновесие се определя от качеството на изолацията.
Топлоотдаване – конвектен или лъчист топлообмен между повърхността на твърдото тяло и обкръжаващата го среда. Интензитета на този топлообмен се характеризира с коефициент на топлопреминаване.
Течният керамичен топлоизолационен материал КОРУНД – това е сложна, многостепенна структура, в която се сливат към минимума трите способа на предаване на топлина.
Керамичният топлоизолатор Корунд средно около 80% е съставен от микросфери и съответно само 20% от веществото може да провежда топлина за сметка на своята топлопроводимост. Другата част на топлината постъпва чрез конвекция и излъчване, а от факта, че в микросферите се съдържа разреден въздух (по-горе е описана неговата топлопроводимост), то загубите на топлина са незначителни. Благодарение на своя състав, материалът притежава ниско топлоотдаване от повърхността, което играе решаваща роля в неговата топлофизика. По този начин е необходимо да се отделят двата термина: Топлоносител и Топлоизолатор, тъй като в тези материали е различна физиката на протичане на процеса на предаване на топлина.
– топлоносител – принципа на работа е основан на топлопроводимостта на материала (каменна вата)
– топлоизолатор – изцяло на физиката на вълните.
Ефективността на топлоносителя пряко зависи от дебелината: колкото по-дебел слой вата, толкова по добри показатели.
Дебелината на топлоизолационния слой от свръхтънка топлоизолация КОРУНД варира от 1 до 6 мм, като последващото увеличение не влияе на неговата ефективност.

Топловизионна снимка с уред DALI-700E на материал Корунд

graf_02
Нагревателният елемент домашен котлон е покрит със слой топлизлационен материал Корунд с дебелина 2 мм.
Температурата на повърхността на нагревателния елемент, която не е покрита с Корунд варира от 210 °C до максимална 225 °C. Температурата на повърхността на нагревателния елемент, покрит с Корунд е границата между 133 °C и максимална 135 °C
graf_03
Топлоизолационното покритие позволява прикосновение към нагревателния елемент за минимум до 10 секунди без вреда за здравето. На термограмата са видни следите от прикосновението в течение на 20 секунди.

Инструкции за нанасяне на топлоизолационен материал КОРУНД

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай