Дървесно влакнеста плоча – Фазер

Сподели:

ДВП – Дървесно влакнеста плоча (Фазер), марка Т — това е произведен по мокър метод материал от дървесни влакна, който се използва за строителни и довършителни работи.

За разлика от Дървесно влакнестата плоча, произвеждана чрез сухо пресоване с използване на лепила и добавяне на специални импрегнанти, които позволяват да се подобрят експлоатационниите характеристики на материала, дървесно влакнестата плоча марка Т е по-добър екологичен материал и може да се използва при дейности, които се изпълняват в закрити помещения.

Показател Значение изм. ед.
Размери на плочите 2745х1220х3,2
2440х1220х3,2
2140х1220х3,2
мм
Плътност 850-1100 кг/м³
Граница на якост при огъване, долна граница Т (ек) 38,0 МПа
Дебелина на подуване за 24 часа,долна граница Т (в) 20,0 %
Влажност, долна граница Т(н) 4 %
Влажност, горна граница, не повече от 10 %
Водопоглъщаемост за 2 часа, горна граница Т (в) не се оценя %
Водопоглъщаемост на лицевата поверхност за 24 часа, горна граница Т (в) 11 %
Граница на якост на опън перпендиколярно на пластта, долна граница Т (н) 0,30 МПа

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай