Рамково скеле44лв с ДДС за М2 Нова Цена: 36лв с ДДС за М2 | MKM БГ ГРУП

Рамково скеле
44лв с ДДС за М2
Нова Цена: 36лв с ДДС за М2

Сподели:

Монтирано рамково скеле

Изделието представлява скеле рамково, фасадно, строително, произведено в съответствие с
ТУ 5225-002-11713507-2009 и е предназначено за извършване на довършителни и ремонтни работи на фасади на сгради с всички видове конфигурации с височина до 100 метра.

Технически характеристики

 • Максимална височина на скелето, 100 м
 • Височина на нивото, 2 м
 • Дължина на модула по продължение на стената (стъпка ), 3 м
 • Широчина на нивото ( на прохода), 1 м
 • Височина на парапета на предпазната преграда,1,2 м
 • Диаметър на тръбата на рамката/дебелина на стената, 48*3,0 мм
 • Брой нива с работни площадки едновременно поставени на скелето,бр. на всяко ниво
 • Нормативно повърхностно натоварване, 200 кгс/м2 

Всички метални части на скелето са с износоустойчиво полимерно покритие.

Устройство и принцип на работа

lrsp100
1. Изравняваща подложка
2. Опорна пета или винтова опора
3. Проходна рамка
4. Преградна рамка
5. Ригел
6. Дървена настилка
7. Монтажна стълба
8. Предпазна преграда на работната площадка
9. Анкерна конзола

Скелето за довършителни работи представлява конструкция, която се сглобява от следните елементи ( виж схемата за монтаж на скелето): проходни рамки, преградни рамки, ригели, настилки на пътеките, предпазни прегради на работните площадки, стълби, регулируеми и нерегулируеми опори, закрепващи елементи към стената.
Долният ред се опира на пети или винтови опори, които се поставят на дървени подложки.
Рамките на скелето имат височина 2,0 м.
По страничните напречни части на цялата конструкция , като се започне от второто ниво, се монтират предпазни, преградни рамки, а в средната част – проходни рамки. С цел устойчивост,  проходните и преградните рамки се свръзват помежду си с ригели и се поставят предпазни прегради на работните площадки от страна на улицата.
При монтажа на скелето проходните и преградните рамки се монтират с два заключващи елемента на отстояние от стената.
За качване и слизане на работниците са предвидени стълби, които се опират на дървените настилки, положени върху ригели и с кукички се закрепват към напречната греда на проходната рамка.
Закрепването на скелето към стената се изпълнява с два вида регулиуеми анкерни конзоли ( от стоманена шина и тръбни с кука и неподвижна скоба ), единият край на които се закрепва към стената с анкерните елементи, монтирани на фасадата на ремонтираната сграда, а другият им край се закрепва към стойката на рамката.
Видът анкерно закрепване се определя взависимост от изискванията на клиента.
За предпазване от атмосферни електрически разряди на скелето се монтира зашита срещу гръмотевични бури.

Монтаж и демонтаж

Демонтажът и монтажът на скелето трябва да се извършва под ръководството на опитен технически ръководител, който е длъжен предварително да:

 • изучи конструкцията на скелето;
 • състави схема на монтажа на скелето за съответния обект;
 • състави списък на необходимите елементи;
 • извърши приемането на окомплектованото скеле от склада в съответствие със списъка, като бракува повредените елементи.

Работниците, монтиращи скелето, предварително трябва да бъдат запознати с конструкцията и да бъдат инструктирани за реда на монтажните работи и начините за закрепване на скелето към стената.
Скелето трябва да се монтира на запланираната и отрамбована площадка, от която трябва да бъде предвидено отвеждане на водата. Площадката под скелето трябва да бъде хоризонтална в напречно и надлъжно направления.
Вдигането и спускането на елементите на скелето трябва да се извършва с подемник или други подемни механизми.
Монтажът на скелето се изпълнява по нива по цялата дължина на планирания участък от скелето, съгласно схемата на монтажа:

1 етап:

На подготвената площадка се поставят дървени подпори и подложки, при необходимост се поставят винтови опори.
Опорните повърхности на рамките на скелето трябва да лежат точно в една и съща хоризонтална равнина.
etap-1

2 етап:

В петите  се монтират две  съседни рамки на първото ниво и се съединяват с ригели. През стъпка се поставят следващи две съседни рамки и също се съединяват с ригели, тази операция се повтаря до достигане на необходимата дължина на скелето.

etap-2С помощта на заключващи елементи се монтира ограждащата конструкция на работната площадка.

3 етап:

Върху ригелите се поставя дървена настилка. Сглобява се второто ниво, при това в двата края  на конструкцията се монтират предпазни, преградни рамки, а в средната част – проходни рамки.
Към преградните и проходните рамки, от страната на улицата, с помощта на заключващи елементи се монтират предпазни прегради.
etap-3

4 етап:

Едновременно с монтажа на скелето се изпълнява неговото закрепване към стената на ремонтираната сграда в съответствие със схемата:

Схема на закрепване на скелето към стената

Схема на закрепване на скелето към стената

etap-4
Демонтажът на скелето се допуска само след почистване на работните площадки от материали, инвентар и инструменти.
Преди да започне  демонтирането на скелето техническият ръководител е длъжен да го прегледа и да инструктира работниците за последователността и приемането на демонтажните работи, а също така за мерките, осигуряващи безопасността на дейностите.
Демонтажът на скелето трябва да започва от последното ниво, в последователност обратна на последователността на монтажа.

Металните строителни, фасадни, рамкови скелета се допускат за експлоатация само след приключването на техния монтаж, но не по-рано от предаването им  с акт на лицето, упълномощено от главния строителен инженер да ги приеме с участието на отговорника за техническата безопасност.

При  приемането на монтираното скеле за експлоатация се проверяват:

 • съответствието на сглобеното скеле на монтажните схеми и правилния монтаж на връзките;
 • правилното и надеждно опиране на скелето върху основата;
 • правилното и надеждно закрепване на скелето към стената;
 • наличието и надежността на защитни прегради на скелето, и наличето на двойни защитни прегради от хоризоннтални връзки на работните нива;
 • правилното монтиране на защита срещу гръмотевични бури.

Особенно вниманиеда се обърне на вертикалността на рамките и надеждното закрепване на скелето към стената.
Състоянието на скелето трябва да се проверява ежедневно преди началото на смяната от изпълнителя или майстора, ръководещ строителните работи.
Настилките на скелето трябва системно да се почистват от боклук, остатъци от материали, сняг, заледявания, а през зимата да се посипват с пясък.
Натоварването на настилките на скелето в процеса на тяхната експлоатация не трябва да превишава допустимите граници, посочени в паспорта
При  подаване на  материали  на скелето със стационарен подемник, неподвижната конструкция на подемника  трябва да бъде закрепена на стената независимо от скелето.

 • Скелето трябва да бъде надеждно закрепено към стената по цялата височина.
 • Настилката на скелето трябва да има равна повърхност.
 • Качването на хора на скелето и слизането от него трябва да се извършва само по стълбите.
 • Подаването на товар на скелето с тегло по-голямо от допустимото по проект е забранено.
 • Не се допуска подаването на товар на скелето с помощта на кран.
 • За да се избегне повреждане на стойките, разположени до местата за преминаване, е необходимо да се поставят защитни устройства.
 • Забранено е поставянето на скелето на разстояние по-малко от 5 м. от електропреносни линии.
 • Скелето трябва да бъде надеждно зазимено и оборудвано с гръмоотвод.
 • При монтажа и демонтажа на скелето достъпа на външни хора в зоната на провеждане на монтажните работи е забранен.
 • Освен изискваните мерки за безопасност посочени в настоящия технически паспорт е необходимо също да се спазват изискванията на:СНиП 111 -4-80 «Техника за безопасност в строительството».

 

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай