PVC фолио за Оранжерии (Армиран Найлон) ARMOFOL

Производител:

Сподели:

АРМИРАНО ПВХ ФОЛИО ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Описание на продукта: Прозрачно фолио от пластифициран
поливинилхлорид армирано с полиестерна мрежа

Област на приложение: Като покривен материал при изработка на различни
селскостопански съоръжения /парници,разсадници,оранжерии и др./

Характеристики / Предимства

 • Водонепропускливост.
 • Отлична устойчивост на въздействията на околната среда /УВ лъчи, агресивни течности/.
 • Висока устойчивост на механически въздействия / раздиране , пробиване/
 • Високи якостни показатели и еластичност.
 • Стабилност на размерите при ниски и високи температури.
 • Устойчивост на въздействието на микроорганизми
 • Гъвкавост при отрицателни температури.
 • Отлична заваряемост
 • Дълъг срок на експлоатация.

Външен вид /Състав

 • Рулонно изделие
 • Прозрачно фолио от пластифициран поливинилхлорид
 • оптимално стабилизиран
 • Полиестерна хидроустойчива мрежа

Опаковка:

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 50,00 m
 • Широчина на рулото: 2,00 m
 • Тегло на рулото: 55,00 кg
 • Кол-во на един палет: 24 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг.

Технически данни

Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 50,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 2,00 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Дебелина 0,45 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 0, 52 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод А
надлъжно ≥ 400 N/ 50mm
напречно ≥ 400 N/ 50mm
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 10 %
напречно ≥ 10 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 150 N
напречно ≥ 150 N
Съпротивление на отлепване на снажданията ≥180N/50mm БДС EN 12316-2
Промяна на размерите след термично третиране/80˚С, 6h/ БДС EN 1107-2
надлъжно ≤ 0.5 %
напречно ≤ 0.5 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
≤ -30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на изкуствено стареене издържа БДС EN 1296
Устойчивост на УВ облъчване издържа БДС EN 1297

Информация по прилагане

Подходящи начини за съединяване на отделните ленти/платна/: Предвид областта на приложение и условията на експлоатация, препоръчителен е методът на заваряване с високочестотен импулс.
Отделните ленти се припокриват със застъпване поне 40-50мм и в този участък се осъществява заваряването.
По този начин се получава хомогенен здрав заваръчен шев.

Ограничения за използване

Температура: Продуктът ARMOFOL може да се използва на територии, където температурата на околната среда е не по- ниска от -30 °C и не по-висока от +50 °C.

Дълготрайност: При правилно съхранение,транспортиране и експлоатация продуктът ARMOFOL има експлоатационна дълготрайност не по-ниска от 3 години.

Информация за безопасност и здраве: ARMOFOL е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ,когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът ARMOFOL е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Предпазни мерки: Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Транспортен клас: ARMOFOL не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците: Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на
отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални ,национални и на ЕО законови разпоредби.

Стара Цена 5,00 лв/м2 с ДДС
Нова Цена 4,75 лв/м2 с ДДС

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай