RUVIMAT P за изкуствени водни басейни – технически характеристики

Производител:

Сподели:

ПВХ – мембрана за изкуствени водни басейни

Описание на продукта: RUVIMAT P 10 е еднослойна неармирана полимерна мембрана на основата на висококачествен пластифициран поливинилхлорид и правилно подбрани пластификатори и стабилизатори.

Област на приложение: Хидроизолация и облицовка на големи изкуствени водни резервоари / басейни, водохранилища/

Характеристики – Предимства

 • Водонепропускливост
 • Отлична устойчивост на стареене
 • Устойчивост на атмосферни въздействия /UV лъчи,киселинни дъждове и др./
 • Устойчивост на въздействието на микроорганизми и проникване нa корени
 • Оптимални якостни показатели и еластичност
 • Гъвкавост при отрицателни температури.
 • Не съдържа DEHP/DOP/ пластификатор и токсични добавки
 • Обезпечава екологична среда за растения и риби
 • Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури.
 • Възможност за рециклиране.

Показатели / Стандарти: Мембрана RUVIMAT P 10 е разработена в съответствие с изискванията на EN 13956 : 2012 .
Клас F по европейската класификация за пожарна безопасност EN 13501-1.

Външен вид /Цвят

 • Рулонна листова мембрана, хомогенна
 • Повърхност – гладка матова
 • Цвят – черен
 • Мембрана с различен цвят се произвежда по поръчка с минимална партида (от 4000 м2).

Опаковка

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 25,00 m
 • Широчина на рулото: 2,00 m
 • Тегло на рулото: 60,00 кg
 • Кол-во на един палет: 24 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг. При спазване на условията на съхранение, срокът на годност на материала е неограничен.
Да не се поставят палетите един върху друг при транспортиране и съхранение.

Технически данни

Нормативен документ EN 13956 : 2012
Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 25,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 2,00 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Праволинейност ≤ 30 mm БДС EN 1848-2
Равнинност ≤ 10 mm БДС EN 1848-2
Дебелина 1,0 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 1,45 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Водонепропускливост съответства БДС EN 1928 В
Реакция на огън Клас F
(БДС EN ISO 11925 -2)
Класификация по БДС EN 13501-1
Съпротивление на отлепяне на снажданията ≥ 150 N/50mm БДС EN 12316-2
Съпротивление на срязване на снажданията ≥ 500 N/50 mm БДС EN 12317-2
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод В
надлъжно ≥ 15 N/ mm ²
напречно ≥ 15 N/ mm ²
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 250 %
напречно ≥ 250 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 90 N
напречно ≥ 90 N
Промяна на размерите след термично третиране БДС EN 1107-2
надлъжно ≤ 5 %
напречно ≤ 2 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
≤ -30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на изкуствено стареене издържа БДС EN 1296
БДС EN 1928 метод B
Устойчивост на УВ облъчване издържа БДС EN 1297
Водопоглъщане ≤ 0,3%

Информация по прилагане

Подготовка на основата:
Бетон или стари облицовки:
Повърхността на основата и стените на басейна трябва да бъде твърда, гладка, без остри издатини, почистена и суха, без следи от масла, боя, прах и др.
Почва:
Изкопът или насипът трябва да бъдат уплътнени и наличните камъни да бъдат отстранени от повърхността.
Преди полагане на мембраната се поставя подложен слой от геотекстил.

Ограничения за използване

Температура: Мембраната RUVIMAT P 10 може да се използва на територии, където минималната температура на околната среда е не по ниска от -40 °C, а постоянната температура не трябва да превишава +50 °C.

Съвместимост: Не е допустим пряк контакт с полимери от други групи, като : пенополистирол, полиуретан, полиизоцианат, фенолсъдържаща пяна.

Мембраната не е устойчива на битумни материали.
Ако е в контакт с такива повърхности, трябва да се използва разделителен слой от геотекстил с плътност мин.300г/м², за да се предотврати ускореното и стареене.

Мембрана RUVIMAT P 10 не е подходяща за резервоари за питейна вода.

Технология на монтажа/ Инструменти

Технология на монтажа: Съгласно действащото Ръководство за монтаж на хидроизолационна мембрана РУВИМАТ.
Метод на закрепване: Свободно полагане
Технология на заваряването: Шевовете се заваряват припокрити (от 80 до 100 мм) с помощта на автомат за заваряване с горещ въздух с индивидуални настройки и електронно контролиране на температурата за заваряване или ръчен заваръчен апарат , с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°С.
Заварките се извършват с двоен заваръчен шев осигуряващ камера за изпитване на заварката.

Препоръчителен режим за оборудването:
Параметрите на заваряването – температурата, въздушният поток, скоростта на заваръчния апарат, включително и налягането на мембраната трябва да бъдат избрани и установени в зависимост от метеорологичните условия и вида на заваръчната техника с експерименти на място непосредствено преди заваръчните дейности. Ширината на заваръчния шев трябва да бъде поне трийсет милиметра. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява чрез подаване на налягане в камерата между заваръчните шевове. Всички проблемни места се коригират чрез заваряване с горещ въздух.
След като приключи полагането на мембраната трябва да се изпита водоплътността на системата .
Монтажните работи по полагане на ПВХ мембрана RUVIMAT P 10 могат да се извършват само от обучени за това лица.

Температурни ограничения при полагане на ПВХ-мембрана:
Температура на основата: минимална -20 °C / максимална +50 °C.
Температура на въздуха: минимална -15 °C / максимална +50 °C.

Информация за безопасност и здраве: RUVIMAT P 10 е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ,когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът RUVIMAT P 10 е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Предпазни мерки: Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Транспортен клас: RUVIMAT P 10 не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците: Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални, национални и на ЕО законови разпоредби.

ПВХ – мембрана за изкуствени водни басейни

Описание на продукта: RUVIMAT P 12 е еднослойна неармирана полимерна мембрана на основата на висококачествен пластифициран поливинилхлорид и правилно подбрани пластификатори и стабилизатори.

Област на приложение: Хидроизолация и облицовка на големи изкуствени водни резервоари / басейни, водохранилища/

Характеристики – Предимства

 • Водонепропускливост
 • Отлична устойчивост на стареене
 • Устойчивост на атмосферни въздействия /UV лъчи,киселинни дъждове и др./
 • Устойчивост на въздействието на микроорганизми и проникване нa корени
 • Оптимални якостни показатели и еластичност
 • Гъвкавост при отрицателни температури.
 • Не съдържа DEHP/DOP/ пластификатор и токсични добавки
 • Обезпечава екологична среда за растения и риби
 • Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури.
 • Възможност за рециклиране.

Показатели / Стандарти: Мембрана RUVIMAT P 12 е разработена в съответствие с изискванията на EN 13956 : 2012 .
Клас F по европейската класификация за пожарна безопасност EN 13501-1.

Външен вид /Цвят

 • Рулонна листова мембрана, хомогенна
 • Повърхност – гладка матова
 • Цвят – черен
 • Мембрана с различен цвят се произвежда по поръчка с минимална партида (от 4000 м2).

Опаковка

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 20,00 m
 • Широчина на рулото: 2,00 m
 • Тегло на рулото: 75,00 кg
 • Кол-во на един палет: 21 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг. При спазване на условията на съхранение, срокът на годност на материала е неограничен.
Да не се поставят палетите един върху друг при транспортиране и съхранение.

Технически данни

Нормативен документ EN 13956 : 2012
Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 20,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 2,00 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Праволинейност ≤ 30 mm БДС EN 1848-2
Равнинност ≤ 10 mm БДС EN 1848-2
Дебелина 1,2 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 1,8 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Водонепропускливост съответства БДС EN 1928 В
Реакция на огън Клас F
(БДС EN ISO 11925 -2)
Класификация по БДС EN 13501-1
Съпротивление на отлепяне на снажданията ≥ 180 N/50mm БДС EN 12316-2
Съпротивление на срязване на снажданията ≥ 600 N/50 mm БДС EN 12317-2
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод В
надлъжно ≥ 14 N/ mm ²
напречно ≥ 14 N/ mm ²
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 240 %
напречно ≥ 240 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 120 N
напречно ≥ 120 N
Промяна на размерите след термично третиране БДС EN 1107-2
надлъжно ≤ 5 %
напречно ≤ 2 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
≤ -30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на изкуствено стареене издържа БДС EN 1296
БДС EN 1928 метод B
Устойчивост на УВ облъчване издържа БДС EN 1297
Водопоглъщане ≤ 0,3%

Информация по прилагане

Подготовка на основата:
Бетон или стари облицовки:
Повърхността на основата и стените на басейна трябва да бъде твърда, гладка, без остри издатини, почистена и суха, без следи от масла, боя, прах и др.
Почва:
Изкопът или насипът трябва да бъдат уплътнени и наличните камъни да бъдат отстранени от повърхността.
Преди полагане на мембраната се поставя подложен слой от геотекстил.

Ограничения за използване

Температура: Мембраната RUVIMAT P 12 може да се използва на територии, където минималната температура на околната среда е не по ниска от -40 °C, а постоянната температура не трябва да превишава +50 °C.

Съвместимост: Не е допустим пряк контакт с полимери от други групи, като : пенополистирол, полиуретан, полиизоцианат, фенолсъдържаща пяна.

Мембраната не е устойчива на битумни материали.
Ако е в контакт с такива повърхности, трябва да се използва разделителен слой от геотекстил с плътност мин.300г/м², за да се предотврати ускореното и стареене.

Мембрана RUVIMAT P 12 не е подходяща за резервоари за питейна вода.

Технология на монтажа/ Инструменти

Технология на монтажа: Съгласно действащото Ръководство за монтаж на хидроизолационна мембрана РУВИМАТ.
Метод на закрепване: Свободно полагане
Технология на заваряването: Шевовете се заваряват припокрити (от 80 до 100 мм) с помощта на автомат за заваряване с горещ въздух с индивидуални настройки и електронно контролиране на температурата за заваряване или ръчен заваръчен апарат , с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°С.
Заварките се извършват с двоен заваръчен шев осигуряващ камера за изпитване на заварката.

Препоръчителен режим за оборудването:
Параметрите на заваряването – температурата, въздушният поток, скоростта на заваръчния апарат, включително и налягането на мембраната трябва да бъдат избрани и установени в зависимост от метеорологичните условия и вида на заваръчната техника с експерименти на място непосредствено преди заваръчните дейности. Ширината на заваръчния шев трябва да бъде поне трийсет милиметра. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява чрез подаване на налягане в камерата между заваръчните шевове. Всички проблемни места се коригират чрез заваряване с горещ въздух.
След като приключи полагането на мембраната трябва да се изпита водоплътността на системата.

Ограничения при полагане: Монтажните работи по полагане на ПВХ мембрана RUVIMAT P 12 могат да се извършват само от обучени за това лица.

Температурни ограничения при полагане на ПВХ-мембрана:
Температура на основата: минимална -20 °C / максимална +50 °C.
Температура на въздуха: минимална -15 °C / максимална +50 °C.

Информация за безопасност и здраве: RUVIMAT P 12 е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът RUVIMAT P 12 е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Предпазни мерки: Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Транспортен клас: RUVIMAT P 12 не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците: Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални, национални и на ЕО законови разпоредби.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай