Конвенционален тип мълниезащитни уредби

Сподели:

Конвенционалната мълниезащита е залегнала в основата на съвременните международни и европейски стандарти и е най-старата позната на човечеството мълниезащита, доказала се през времето. Изгражда се от мълниеприемни пръти, въжета и комбинация от тях на принципа на Фарадеевия кафез и Франклиновия прът.

Изолирана мълниезащита

Служи за осигуряване на необходимото изолационно отстояние спрямо защитаваните обекти. Представлява модулна система от висококачествени диелектрични материали, монтажни диелектрични пръти, щанги и др., които служат за монтаж на мълниеприемни пръти и въжета, монтирани изолирано до или върху защитавания обект.

Вътрешна мълниезащита /аресторна защита/

Служи за предотвратяване внасянето на опасни пренапреженителни импулси в обектите в резултат на пряко попадение или индиректно въздействие на мълнията. Изграждането й се осигурава на каскаден принцип (нива на защита), постигащо се чрез монтиране на подходящи арестори в специфични точки от захранването:

мълниезащита

Първо ниво

служи за предотвратяване на въздействието от пряко попадение на мълнии.

Реализира се с монтажа на арестори клас I (B) в главното рапределително табло на защитавания обект.

Второ ниво

служи за допълнително намаляване на ефекта на въздействие на мълнии (при монтирано първо ниво) и за елиминиране въздействието на вторични ефекти от мълнии, комутационни пренапрежения и други бързи преходни процеси.

Реализира с монтажа на арестори клас I I (С) в подтаблата на защитавания обект.

Трето ниво

служи за защита на конкретни крайни консуматори като например компютри, сървъри, системи за видеонаблюдение, пожароизвестителни системи, телевизори и други отговорни електронни устройства за индустрията и бита.

Оптимален вариант са комбинираните аресторни защити клас I+II (В+С), характеризиращи се с високи стойности на номиналния импулсен ток.

мълниезащита

метални покриви - мълниезащита

конвенционална защита битумен покрив

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай