PVC мембрана RUVIMAT D за нови покриви и ремонт на стари

Производител:

Сподели:

За поръчки и информация

Телефон: Моб.: +359 898 431 077

ПВХ – мембрана за покривна хидроизолация

Описание на продукта: RUVIMAT D 12 е трислойна полимерна мембрана на основата на висококачествен пластифициран поливинилхлорид (ПВХ) и вградена армираща полиестерна мрежа.

Област на приложение: Мембрана за хидроизолация на плоски покриви Покривната система е с механическо закрепване към основата.

Характеристики – Предимства

 • Водонепропускливост.
 • Отлична устойчивост на въздействията на околната среда/УВ лъчи, агресивни течности/.
 • Висока устойчивост на механически въздействия / раздиране, пробиване, в т.ч и на градушка/.
 • Високи якостни показатели и еластичност.
 • Стабилност на размерите при ниски и високи температури.
 • Устойчивост на въздействието на микроорганизми.
 • Много добра пластичност при отрицателни температури.
 • Висока паропроницаемост.
 • Лесен, бърз и безопасен монтаж.
 • Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури.
 • Дълъг срок на експлоатация.
 • Възможност за рециклиране.

Показатели / Стандарти: RUVIMAT D 12 е разработен в съответствие с изискванията на EN 13956 : 2012 за покривна хидроизолация.
Клас Е по европейската класификация за пожарна безопасност EN 13501-1.
ЕО Сертификат 1871- CPD – 0177

Външен вид /Цвят:

 • Рулонна листова мембрана
 • Повърхност – гладка матова
 • Горен слой – светло сив цвят (около RAL 7047)
 • Среден слой – полиестерна мрежа.
 • Долен слой – тъмно сив цвят
 • Мембрана с различен цвят на горния слой се произвежда по поръчка с минимално количество 4000 м2.

Опаковка:

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 20,00 m
 • Широчина на рулото: 2,00 m
 • Тегло на рулото: 60,00 кg
 • Кол-во на един палет: 24 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг. При спазване на условията на съхранение, срокът на годност на материала е неограничен.
Да не се поставят палетите един върху друг при транспортиране и съхранение.

Технически данни

Водопоглъщане≤ 0,3%

Нормативен документ EN 13956: 2012
Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 20,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 2,00 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Праволинейност ≤ 30 mm БДС EN 1848-2
Равнинност ≤ 10 mm БДС EN 1848-2
Дебелина 1,2 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 1,45 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Водонепропускливост Съответства БДС EN 1928 метод В
Реакция на огън Клас Е (БДС EN ISO 11925 -2) Класификация по БДС EN 13501-1
Съпротивление на отлепяне на снажданията ≥ 300 N/50 mm БДС EN 12316-2
Съпротивление на срязване на снежданията ≥ 800 N/50 mm БДС EN 12317-2
Коефициент на дифузия на водна пара 20 000 ± 30% µ БДС EN 1931
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод А
надлъжно ≥ 800 N/50 mm
напречно ≥ 800 N/50 mm
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 10 %
напречно ≥ 10 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 180 N
напречно ≥ 180 N
Съпротивление на удар ≥ 700 mm БДС EN 12691
Съпротивление при статично натоварване
/пробиване/
≥ 20 кg БДС EN 12730
Стабилност на размерите /80˚С, 6h/ БДС EN 1107-2
надлъжно ± 1,0 %
напречно ± 1,0 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
≤ -30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на УВ облъчване Съответства БДС EN 1297

Информация за системата

Структура на системата: Система с механическо закрепване.
Съществува широк спектър от съпътстващи елементи: външни и вътрешни ъглови подложки, воронки, защитни и разделителни елементи.

Информация по прилагане

Подготовка на основата:Повърхността на основата трябва да бъде твърда, гладка, без остри издатини, почистена и суха, без следи от масла, боя, прах и др.
Преди полагане на мембраната се поставя подложен слой от геотекстил .

Ограничения за използване

Температура: Мембраната RUVIMAT D 12 може да се използва на територии, където минималната температура на околната среда е не по ниска от -40 °C, а постоянната температура не трябва да превишава +50 °C.

Съвместимост: Не е допустим пряк контакт с полимери от други групи, като : пенополистирол, полиуретан, полиизоцианат, фенолсъдържаща пяна.
Мембраната не е устойчива на битум, мазнини, катран, масла, разтворители. Ако е в контакт с такива повърхности, трябва да се използва разделителен слой от геотекстил с плътност мин.300г/м², за да се предотврати ускореното и стареене.

Инструкция за монтаж

Технология на монтажа/ Инструменти: Технология на монтажа: Съгласно действащото Ръководство за монтаж на хидроизолационна мембрана РУВИМАТ.

Метод на закрепване: Свободно полагане с механическо закрепване. Платната от хидроизолационна мембрана се полагат свободно и механически се закрепват към основата по края на рулона в зоната на застъпване на платната или извън тази зона. Задължително е допълнителното механическо фиксиране на мембраната по периметъра на покрива. Разчет за количеството крепежни елементи се изпълнява от техническия отдел на фирмата извършваща монтажа.

Технология на заваряването: Шевовете се заваряват припокрити (от 80 до 100 мм) с помощта на автомат за заваряване с горещ въздух с индивидуални настройки и електронно контролиране на температурата за заваряване или ръчен заваръчен апарат , с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°С.

Препоръчителен режим за оборудването:
Параметрите на заваряването – температурата, въздушният поток, скоростта на заваръчния апарат, трябва да бъдат избрани и установени в зависимост от метеорологичните условия и вида на заваръчната техника с експерименти на място непосредствено преди заваръчните дейности. Ширината на заваръчния шев трябва да бъде поне трийсет милиметра. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява с помощта на отверка, след охлаждане на шева. Всички проблемни места се коригират чрез заваряване с горещ въздух.
След като приключи полагането на мембраната трябва да се изпита водоплътността на системата .

Ограничения при полагане: Монтажните работи по полагане на ПВХ мембрана RUVIMAT D 12 могат да се извършват само от обучени за това лица.
Температурни ограничения при полагане на ПВХ-мембрана:
Температура на основата: минимална -20 °C / максимална +50 °C.
Температура на въздуха : минимална -15 °C / максимална +50 °C.
Прилагането на химически компоненти, като например контактно лепило / почистващ препарат за мембрани от PVC е възможно при температура не по-ниска от +5 ° С. Моля, обърнете се за техническа информация за тези продукти преди употреба.

Информация за безопасност и здраве: RUVIMAT D12 е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ,когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът RUVIMAT D 12 е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Предпазни мерки: Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Транспортен клас: RUVIMAT D12 не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците:Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални, национални и на ЕО законови разпоредби.

ПВХ – мембрана за покривна хидроизолация

Описание на продукта: RUVIMAT D 15 е трислойна полимерна мембрана на основата на висококачествен пластифициран поливинилхлорид (ПВХ) и вградена армираща полиестерна мрежа.

Област на приложение: Мембрана за хидроизолация на плоски покриви. Покривната система е с механическо закрепване към основата.

Характеристики – Предимства

 • Водонепропускливост.
 • Отлична устойчивост на въздействията на околната среда/УВ лъчи, агресивни течности/.
 • Висока устойчивост на механически въздействия / раздиране , пробиване, в т.ч и на градушка/.
 • Високи якостни показатели и еластичност.
 • Стабилност на размерите при ниски и високи температури.
 • Устойчивост на въздействието на микроорганизми
 • Много добра пластичност при отрицателни температури.
 • Висока паропроницаемост.
 • Лесен, бърз и безопасен монтаж.
 • Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури.
 • Дълъг срок на експлоатация.
 • Възможност за рециклиране.

Показатели / Стандарти: RUVIMAT D 15 е разработен в съответствие с изискванията на EN 13956 : 2012 за покривна хидроизолация.
Клас Е по европейската класификация за пожарна безопасност EN 13501-1.
ЕО Сертификат 1871- CPD – 0177

Външен вид /Цвят

 • Рулонна листова мембрана
 • Повърхност – гладка матова
 • Горен слой – светло сив цвят (около RAL 7047)
 • Среден слой – полиестерна мрежа.
 • Долен слой – тъмно сив цвят
 • Мембрана с различен цвят на горния слой се произвежда по поръчка с минимално количество 4000 м2.

Опаковка:

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 20,00 m
 • Широчина на рулото: 2,00 m
 • Тегло на рулото: 80,00 кg
 • Кол-во на един палет: 21 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг. При спазване на условията на съхранение, срокът на годност на материала е неограничен.
Да не се поставят палетите един върху друг при транспортиране и съхранение.

Технически данни

Водопоглъщане≤ 0,3%

Нормативен документ EN 13956: 2012
Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 20,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 2,00 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Праволинейност ≤ 30 mm БДС EN 1848-2
Равнинност ≤ 10 mm БДС EN 1848-2
Дебелина 1,5 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 1,90 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Водонепропускливост Съответства БДС EN 1928 метод В
Реакция на огън Клас Е (БДС EN ISO 11925 -2) Класификация по БДС EN 13501-1
Съпротивление на отлепяне на снажданията ≥ 300 N/50 mm БДС EN 12316-2
Съпротивление на срязване на снажданията ≥ 800 N/50 mm БДС EN 12317-2
Коефициент на дифузия на водна пара 20 000 ± 30% µ БДС EN 1931
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод А
надлъжно ≥ 800 N/50 mm
напречно ≥ 800 N/50 mm
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 10 %
напречно ≥ 10 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 180 N
напречно ≥ 180 N
Съпротивление на удар ≥ 700 mm БДС EN 12691
Съпротивление при статично натоварване
/пробиване/
≥ 20 кg БДС EN 12730
Стабилност на размерите /80˚С, 6h/ БДС EN 1107-2
надлъжно ± 1,0 %
напречно ± 1,0 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
≤ -30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на УВ облъчване Съответства БДС EN 1297

Информация за системата

Структура на системата:
Система с механическо закрепване.
Съществува широк спектър от съпътстващи елементи: външни и вътрешни ъглови подложки, воронки, защитни и разделителни елементи.

Информация по прилагане

Подготовка на основата: Повърхността на основата трябва да бъде твърда, гладка, без остри издатини, почистена и суха, без следи от масла, боя, прах и др.
Преди полагане на мембраната се поставя подложен слой от геотекстил .

Ограничения за използване

Температура: Мембраната RUVIMAT D 15 може да се използва на територии, където минималната температура на околната среда е не по ниска от -40 °C, а постоянната температура не трябва да превишава +50 °C.

Съвместимост: Не е допустим пряк контакт с полимери от други групи, като : пенополистирол, полиуретан, полиизоцианат, фенолсъдържаща пяна.
Мембраната не е устойчива на битум, мазнини, катран, масла, разтворители. Ако е в контакт с такива повърхности, трябва да се използва разделителен слой от геотекстил с плътност мин.300г/м², за да се предотврати ускореното и стареене.

Инструкция за монтаж

Технология на монтажа/ Инструменти:

Технология на монтажа: Съгласно действащото Ръководство за монтаж на хидроизолационна мембрана РУВИМАТ.
Метод на закрепване: Свободно полагане с механическо закрепване. Платната от хидроизолационна мембрана се полагат свободно и механически се закрепват към основата по края на рулона в зоната на застъпване на платната или извън тази зона. Задължително е допълнителното механическо фиксиране на мембраната по периметъра на покрива. Разчет за количеството крепежни елементи се изпълнява от техническия отдел на фирмата извършваща монтажа.

Технология на заваряването: Шевовете се заваряват припокрити (от 80 до 100 мм) с помощта на автомат за заваряване с горещ въздух с индивидуални настройки и електронно контролиране на температурата за заваряване или ръчен заваръчен апарат , с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°С.

Препоръчителен режим за оборудването:

Параметрите на заваряването – температурата, въздушният поток, скоростта на заваръчния апарат, трябва да бъдат избрани и установени в зависимост от метеорологичните условия и вида на заваръчната техника с експерименти на място непосредствено преди заваръчните дейности. Ширината на заваръчния шев трябва да бъде поне трийсет милиметра. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява с помощта на отверка, след охлаждане на шева. Всички проблемни места се коригират чрез заваряване с горещ въздух.
След като приключи полагането на мембраната трябва да се изпита водоплътността на системата .

Ограничения при полагане: Монтажните работи по полагане на ПВХ мембрана RUVIMAT D 15 могат да се извършват само от обучени за това лица.
Температурни ограничения при полагане на ПВХ-мембрана:
Температура на основата: минимална -20 °C / максимална +50 °C.
Температура на въздуха : минимална -15 °C / максимална +50 °C.
Прилагането на химически компоненти, като например контактно лепило / почистващ препарат за мембрани от PVC е възможно при температура не по-ниска от +5 ° С. Моля, обърнете се за техническа информация за тези продукти преди употреба.

Информация за безопасност и здраве: RUVIMAT D15 е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ,когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът RUVIMAT D 15 е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Предпазни мерки: Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Транспортен клас: RUVIMAT D15 не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците: Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на
отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални ,национални и на ЕО законови разпоредби.

ПВХ – мембрана за покривна хидроизолация

Описание на продукта: RUVIMAT D 18 е трислойна полимерна мембрана на основата на висококачествен пластифициран поливинилхлорид (ПВХ) и вградена армираща полиестерна мрежа.

Област на приложение: Мембрана за хидроизолация на плоски покриви Покривната система е с механическо закрепване към основата.

Характеристики – Предимства

 • Водонепропускливост.
 • Отлична устойчивост на въздействията на околната среда/УВ лъчи, агресивни течности/.
 • Висока устойчивост на механически въздействия / раздиране , пробиване, в т.ч и на градушка/.
 • Високи якостни показатели и еластичност.
 • Стабилност на размерите при ниски и високи температури.
 • Устойчивост на въздействието на микроорганизми
 • Много добра пластичност при отрицателни температури.
 • Висока паропроницаемост.
 • Лесен,бърз и безопасен монтаж.
 • Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури.
 • Дълъг срок на експлоатация.
 • Възможност за рециклиране.

Показатели / Стандарти: RUVIMAT D 18 е разработен в съответствие с изискванията на EN 13956 : 2012 за покривна хидроизолация.
Клас Е по европейската класификация за пожарна безопасност EN 13501-1.
ЕО Сертификат 1871- CPD – 0177

Външен вид /Цвят

 • Рулонна листова мембрана
 • Повърхност – гладка матова
 • Горен слой – светло сив цвят (около RAL 7047)
 • Среден слой – полиестерна мрежа.
 • Долен слой – тъмно сив цвят
 • Мембрана с различен цвят на горния слой се произвежда по поръчка с минимално количество 4000 м2.

Опаковка:

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 15,00 m
 • Широчина на рулото: 2,00 m
 • Тегло на рулото: 70,00 кg
 • Кол-во на един палет: 21 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг. При спазване на условията на съхранение, срокът на годност на материала е неограничен.
Да не се поставят палетите един върху друг при транспортиране и съхранение.

Технически данни

Водопоглъщане≤ 0,3%

Нормативен документ EN 13956: 2012
Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 15,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 2,00 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Праволинейност ≤ 30 mm БДС EN 1848-2
Равнинност ≤ 10 mm БДС EN 1848-2
Дебелина 1,8 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 2,30 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Водонепропускливост Съответства БДС EN 1928 метод В
Реакция на огън Клас Е (БДС EN ISO 11925 -2) Класификация по БДС EN 13501-1
Съпротивление на отлепяне на снажданията ≥ 300 N/50 mm БДС EN 12316-2
Съпротивление на срязване на снежданията ≥ 800 N/50 mm БДС EN 12317-2
Коефициент на дифузия на водна пара 20 000 ± 30% µ БДС EN 1931
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод А
надлъжно ≥ 1000 N/50 mm
напречно ≥ 1000 N/50 mm
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 10 %
напречно ≥ 10 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 200 N
напречно ≥ 200 N
Съпротивление на удар ≥ 700 mm БДС EN 12691
Съпротивление при статично натоварване
/пробиване/
≥ 20 кg БДС EN 12730
Стабилност на размерите /80˚С, 6h/ БДС EN 1107-2
надлъжно ± 1,0 %
напречно ± 1,0 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
≤ -30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на УВ облъчване Съответства БДС EN 1297

Информация за системата

Структура на системата: Система с механическо закрепване.
Съществува широк спектър от съпътстващи елементи: външни и вътрешни ъглови подложки, воронки, защитни и разделителни елементи.

Информация по прилагане

Подготовка на основата: Повърхността на основата трябва да бъде твърда, гладка, без остри издатини, почистена и суха, без следи от масла, боя, прах и др.
Преди полагане на мембраната се поставя подложен слой от геотекстил.

Ограничения за използване

Температура: Мембраната RUVIMAT D 18 може да се използва на територии, където минималната температура на околната среда е не по ниска от -40 °C, а постоянната температура не трябва да превишава +50 °C.

Съвместимост: Не е допустим пряк контакт с полимери от други групи, като : пенополистирол, полиуретан, полиизоцианат, фенолсъдържаща пяна.
Мембраната не е устойчива на битум, мазнини, катран, масла, разтворители. Ако е в контакт с такива повърхности, трябва да се използва разделителен слой от геотекстил с плътност мин.300г/м², за да се предотврати ускореното и стареене.

Инструкция за монтаж

Технология на монтажа/ Инструменти: Технология на монтажа: Съгласно действащото Ръководство за монтаж на хидроизолационна мембрана РУВИМАТ.
Метод на закрепване: Свободно полагане с механическо закрепване. Платната от хидроизолационна мембрана се полагат свободно и механически се закрепват към основата по края на рулона в зоната на застъпване на платната или извън тази зона. Задължително е допълнителното механическо фиксиране на мембраната по периметъра на покрива. Разчет за количеството крепежни елементи се изпълнява от техническия отдел на фирмата извършваща монтажа.

Технология на заваряването: Шевовете се заваряват припокрити (от 80 до 100 мм) с помощта на автомат за заваряване с горещ въздух с индивидуални настройки и електронно контролиране на температурата за заваряване или ръчен заваръчен апарат , с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°С.

Препоръчителен режим за оборудването:
Параметрите на заваряването – температурата, въздушният поток, скоростта на заваръчния апарат, включително и налягането на мембраната трябва да бъдат избрани и установени в зависимост от метеорологичните условия и вида на заваръчната техника с експерименти на място непосредствено преди заваръчните дейности. Ширината на заваръчния шев трябва да бъде поне трийсет милиметра. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява с помощта на отверка, след охлаждане на шева. Всички проблемни места се коригират чрез заваряване с горещ въздух.
След като приключи полагането на мембраната трябва да се изпита водоплътността на системата .

Ограничения при полагане: Монтажните работи по полагане на ПВХ мембрана RUVIMAT D 18 могат да се извършват само от обучени за това лица.

Температурни ограничения при полагане на ПВХ-мембрана:
Температура на основата: минимална -20 °C / максимална +50 °C.
Температура на въздуха : минимална -15 °C / максимална +50 °C.
Прилагането на химически компоненти, като например контактно лепило / почистващ препарат за мембрани от PVC е възможно при температура не по-ниска от +5 ° С. Моля, обърнете се за техническа информация за тези продукти преди употреба.

Информация за безопасност и здраве: RUVIMAT D18 е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ,когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH: Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът RUVIMAT D 18 е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация. Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Предпазни мерки: Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Транспортен клас: RUVIMAT D18 не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците: Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на
отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални, национални и на ЕО законови разпоредби.

ПВХ – мембрана за покривна хидроизолация

Описание на продукта: RUVIMAT D 20 е трислойна полимерна мембрана на основата на висококачествен пластифициран поливинилхлорид (ПВХ) и вградена армираща полиестерна мрежа.

Област на приложение: Мембрана за хидроизолация на плоски покриви Покривната система е с механическо закрепване към основата.

Характеристики – Предимства

 • Водонепропускливост.
 • Отлична устойчивост на въздействията на околната среда/УВ лъчи, агресивни течности/.
 • Висока устойчивост на механически въздействия / раздиране , пробиване, в т.ч и на градушка/.
 • Високи якостни показатели и еластичност.
 • Стабилност на размерите при ниски и високи температури.
 • Устойчивост на въздействието на микроорганизми
 • Много добра пластичност при отрицателни температури.
 • Висока паропроницаемост.
 • Лесен,бърз и безопасен монтаж.
 • Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури.
 • Дълъг срок на експлоатация.
 • Възможност за рециклиране.

Показатели / Стандарти: RUVIMAT D 20 е разработен в съответствие с изискванията на EN 13956 : 2012 за покривна хидроизолация.
Клас Е по европейската класификация за пожарна безопасност EN 13501-1.

Външен вид /Цвят

 • Рулонна листова мембрана
 • Повърхност – гладка матова
 • Горен слой – светло сив цвят (около RAL 7047)
 • Среден слой – полиестерна мрежа.
 • Долен слой – тъмно сив цвят
 • Мембрана с различен цвят на горния слой се произвежда по поръчка с минимално количество 4000 м2.

Опаковка

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 15,00 m
 • Широчина на рулото: 2,00 m
 • Тегло на рулото: 80,00 кg
 • Кол-во на един палет: 21 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг. При спазване на условията на съхранение, срокът на годност на материала е неограничен.
Да не се поставят палетите един върху друг при транспортиране и съхранение.

Технически данни

Водопоглъщане≤ 0,3%

Нормативен документ EN 13956: 2012
Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 15,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 2,00 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Праволинейност ≤ 30 mm БДС EN 1848-2
Равнинност ≤ 10 mm БДС EN 1848-2
Дебелина 2,0 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 2,60 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Водонепропускливост Съответства БДС EN 1928 метод В
Реакция на огън Клас Е (БДС EN ISO 11925 -2) Класификация по БДС EN 13501-1
Съпротивление на отлепяне на снажданията ≥ 300 N/50 mm БДС EN 12316-2
Съпротивление на срязване на снежданията ≥ 800 N/50 mm БДС EN 12317-2
Коефициент на дифузия на водна пара 20 000 ± 30% µ БДС EN 1931
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод А
надлъжно ≥ 1000 N/50 mm
напречно ≥ 1000 N/50 mm
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 10 %
напречно ≥ 10 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 200 N
напречно ≥ 200 N
Съпротивление на удар ≥ 700 mm БДС EN 12691
Съпротивление при статично натоварване
/пробиване/
≥ 20 кg БДС EN 12730
Стабилност на размерите /80˚С, 6h/ БДС EN 1107-2
надлъжно ± 1,0 %
напречно ± 1,0 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
≤ -30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на УВ облъчване Съответства БДС EN 1297

Информация за системата

Структура на системата: Система с механическо закрепване.
Съществува широк спектър от съпътстващи елементи: външни и вътрешни ъглови подложки, воронки, защитни и разделителни елементи.

Информация по прилагане

Подготовка на основата: Повърхността на основата трябва да бъде твърда, гладка, без остри издатини, почистена и суха, без следи от масла, боя, прах и др.
Преди полагане на мембраната се поставя подложен слой от геотекстил.

Ограничения за използване

Температура: Мембраната RUVIMAT D 20 може да се използва на територии, където минималната температура на околната среда е не по ниска от -40 °C, а постоянната температура не трябва да превишава +50 °C.

Съвместимост: Не е допустим пряк контакт с полимери от други групи, като : пенополистирол, полиуретан, полиизоцианат, фенолсъдържаща пяна.
Мембраната не е устойчива на битум, мазнини, катран, масла, разтворители. Ако е в контакт с такива повърхности, трябва да се използва разделителен слой от геотекстил с плътност мин.300г/м², за да се предотврати ускореното и стареене.

Инструкция за монтаж

Технология на монтажа/ Инструменти:

Технология на монтажа: Съгласно действащото Ръководство за монтаж на хидроизолационна мембрана РУВИМАТ.

Метод на закрепване: Свободно полагане с механическо закрепване. Платната от хидроизолационна мембрана се полагат свободно и механически се закрепват към основата по края на рулона в зоната на застъпване на платната или извън тази зона. Задължително е допълнителното механическо фиксиране на мембраната по периметъра на покрива. Разчет за количеството крепежни елементи се изпълнява от техническия отдел на фирмата извършваща монтажа.

Технология на заваряването: Шевовете се заваряват припокрити (от 80 до 100 мм) с помощта на автомат за заваряване с горещ въздух с индивидуални настройки и електронно контролиране на температурата за заваряване или ръчен заваръчен апарат , с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°С.

Препоръчителен режим за оборудването:
Параметрите на заваряването – температурата, въздушният поток, скоростта на заваръчния апарат, включително и налягането на мембраната трябва да бъдат избрани и установени в зависимост от метеорологичните условия и вида на заваръчната техника с експерименти на място непосредствено преди заваръчните дейности. Ширината на заваръчния шев трябва да бъде поне трийсет милиметра. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява с помощта на отверка, след охлаждане на шева. Всички проблемни места се коригират чрез заваряване с горещ въздух.
След като приключи полагането на мембраната трябва да се изпита водоплътността на системата .

Ограничения при полагане: Монтажните работи по полагане на ПВХ мембрана RUVIMAT D 20 могат да се извършват само от обучени за това лица.

Температурни ограничения при полагане на ПВХ-мембрана:
Температура на основата: минимална -20 °C / максимална +50 °C.
Температура на въздуха: минимална -15 °C / максимална +50 °C.
Прилагането на химически компоненти, като например контактно лепило / почистващ препарат за мембрани от PVC е възможно при температура не по-ниска от +5 ° С. Моля, обърнете се за техническа информация за тези продукти преди употреба.

Информация за безопасност и здраве: RUVIMAT D20 е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ,когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH: Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът RUVIMAT D 20 е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Предпазни мерки: Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Транспортен клас: RUVIMAT D20 не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците: Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални, национални и на ЕО законови разпоредби.

Видео инструкции за монтаж на PVC мембрана

Video:

Video:

Video:

Цена на продукт без ДДС Ruvimat D10 1 мм :
Цена: 5,00 лв. без ддс за м2
Цена на продукт без ДДС Рувимат D 12 – 1.2 мм :
Страра Цена: 7,00 лв. без ддс за м2
Нова Цена: 6,00 лв. без ддс за м2
Цена на продукт без ДДС Рувимат D 15 – 1.5 мм :
Страра Цена: 8,40 лв. без ддс за м2
Нова Цена: 7,20 лв. без ддс за м2
Цена на продукт без ДДС Ruvimat D15 лайт – 1.5 мм :
Цена: 6,60 лв. без ддс за м2
Цена на продукт без ДДС Ruvimat D18 – 1.8 мм :
Цена: 9,50 лв. без ддс за м2

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай