Защитно масло за дървени повърхности за тераси NEOMID

Сподели:

Разфасовка, кг Цена за килограм, лв
2 26,33

Предназначение на Защитно масло за дървени повърхности за тераси NEOMID:

Висококачествен защитен импрегнант за дърво на основата на натурални масла за дълговременна защита на дървени повърхности, които се експлоатират на открито, изложени са на въздействието на климатични условия и поражения от плесен.

Свойства:

 • възпрепятства образуването на оцветящи (синьо) и разрушаващи дървесината гъби
 • осигурява на дървесината високо ниво на устойчивост на външни въздействия: UV – лъчи, валежи и др.
 • образува устойчиво на износване покритие, устойчиво на въздействие на вода и миещи препарати за бита
 • увеличава срока на годност на дървесината
 • може да се използва както за първоначална обработка на свежа небоядисана дървесина, така и за обработени с масло дървени
 • повърхности с цел реставрация и обновяване на защитните свойства
 • лесно се нанася и разпределя върху повърхността.
 • не се напуква, не се разслоява, не се лющи.

Област на приложение:

Нови и обработвани с масло за дърво, антисепнични препарати или дълбоко импрегнирани дървени повърхности: тераси, балкони, перила, стълби, огради, врати, прозорци и др.

Препоръки за употреба на защитното масло за дървени повърхности за тераси NEOMID:

 • Работата с препарата трябва да се извършва при температура на въздуха и обработваната повърхност не по – ниска от +10ºС.
 • Преди нанасяне да се провери на малка площ от повърхността съвместимостта на препарата с дървесината.
 • По време на обработката е забранено пушенето и използването на открит огън.
 • След приключване на работата проветрете помещението

Подготовка на повърхността:

 • Обработвана повърхност трябва да бъде суха, много добре почистена от замърсявания, восък, масло и стари покрития от боя и лак.
 • При обновяване на вече обработвана с масло дървесина е необходимо тя да се почисти от замърсявания и леко да се шлифова.
 • По-твърдите сортове дървесина, съдържащи смоли и природни масла трябва да се почистят с кърпа, намокрена в органичен разтворител. Съдържанието на влага в дървесината не трябва да превишава 18%.

Нанасяне:

 • Защитното масло за дървени покрития за тераси се предлага в готов за употреба вид.
 • Преди използване внимателно да се разбърка. По време на работа се препоръчва периодично да се разбърква маслото.
 • Нанасяйте маслото по посока на дървесните влакна.
 • Обработете повърхността с четка в 1 -2 пласта до насищане с масло.
 • Излишното масло, което не е попило в дървесината да се отстрани с кърпа в рамките на 1 час след нанасянето.
 • След използване работни инструменти да се почистят с етилов спирт.
 • Разходна норма на препарата при нанасяне в един пласт: 10-20 м.кв/л в зависимост от порьозността на повърхността. Зависи от порьозността на обработваната дървесина.
 • Време за съхнене на маслото за дърво при допир: не повече от 6 часа.
 • Окончателно изсъхване: в рамките на 24 часа при температура +20 ºС и относителна влажност на въздуха 65%.

Предпазни мерки:

 • Запалимо
 • По време на обработката е забранено пушенето и използването на открит огън.
 • При работа с препарата да се използват индивидуални средства за защита: очила, ръкавици, защитно облекло.
 • При поглъщане се обърнете към лекар и покажете опаковката на препарата.
 • Да се пази от деца!
използване вътрешно/външно разход 1 литър на 10-20 м2
начини на нанасяне четка форма на производство готов състав
t на насяне >+10° цвят безцветен
Време за съхнене на маслото при допир не повече от 6 часа при t 20°C, относителна влажност = 65% разфасовка 2 л.
количество пластове 1-2 окончателно изсъхване в продължение на 24 часа
срок на съхранение 12 месеца t на съхранение от +5 до +30

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай