Огнезащитeн и биозащитен препарат NEOMID 001 SuperProff

Сподели:

Разфасовка, кг Цена за килограм, лв
6 10,03
12 7,22

Предназначение:

Високоефективен препарат за комплексна защита на дървени конструкции и изделия (стени, греди, строителни системи, носещи греди, покривни покрития, гредоред, каси на врати, врати, дограма и др.), намиращи се в закрити помещения и извън тях (под навеси) от запалване и разпространение на пламък, а също и срещу гниене, поява на плесен, поражения от насекоми – дървояди в условия, изключващи отмиване с вода.

Свойства:

 • огнезащита: осигурява 1 група огнезащитна ефективност, показатели по клас на пожарна опасност КМ1, показатели по група на горимост Г2
 • срок на съхраняване на огнезащитния ефект до 7 години
 • антисептичен препарат: осигурява защита срещу гниене, поява на плесен, поражения от насекоми – дървояди
 • срок на съхранение на биозащитния ефект до 10 години

Действие:

При контакт с огън защитният пласт, импрегниран със забавител на горенето набъбва, образувайки огнеустойчив, обемен топлоизолационен екран, който преустановява достъпа на кислород към повърхността и не дава възможност на дървесината да достигне температура на запалване.

Основни препоръки за употреба препарата NEOMID 001 SuperProff:

 • С препарата следва да се работи при температура на околната среда и обработваната повърхност не по-ниска от +5°С.
 • Препаратът се нанася върху дървесина и дървени конструкции, които не се подлагат на по – нататъшна механична обработка. Механичната обработка на дървесината е необходимо да се извършва до импрегнирането.
 • 12 – 14 дни след обработката дървесината може да се боядисва и лакира (например с дървозащитния гланциращ препарат NEOMID BiO COLOR)
 • При обработка на дървесината с огнезащитния и биозащитен препарат NEOMID 001 SuperProff с последващо боядисване, времето за съхнене на покритието от боя и лак може да се увеличи.
 • Препоръчва се да се направи пробно боядисване на място, което не се вижда, при използване на бои и лакове от различни търговски марки.

Подготовка на повърхността:

 • Повърхността е необходимо да се обезкори и почисти от замърсявания, прах, смоли, стари покрития от боя и лак, маслени и битумни петна и др.
 • Дървените повърхности, които подлежат на обработка със забавител на горенето, не трябва да са покрити с боя или обработени с образуващи филм препарати.
 • При наличието върху повърхността на гъбично заразяване се препоръчва предварителна обработка с избелващ препарат NEOMID 500, който дезинфекцира и възвръща на дървесината нейния естествен цвят.

Приготвяне на работния разтвор:

 • NEOMID 001 Superproff – готов разтвор.
 • Преди употреба, разбъркайте добре.

Начини за обработка:

1. За постигане на 1 група на огнезащитна ефективност.
Препаратът се нанася с четка, валяк или друго разпръскващо устройство в 1 – 2 пласта, или чрез потапяне в разтвор с общ разход не по-малко от 150 г/м2. Времето на престой на дървесината в разтвора при обработка чрез метода на потапяне е около 1 час при температура на разтвора 20-25 градуса C или 0,5 часа при температура на разтвора 50-60 градуса C.

2. За постигане на показателите за клас на пожарна опасност КМ1.
Препаратът се нанася върху повърхността с четка или валяк в 5 пласта с общ разход не по-малко от 600 г/м2 . Междупластовото съхнене между първия и втория пласт е 48 часа. За следващите пластове интервалът е 72 часа. Температура 18-25 градуса C, относителна влажност – 60 %. Дървесината трябва да се защити от попадане на вода и валежи в продължение на 72 часа след обработката.

3. За постигане на показателите за група на горимост Г2.
Препаратът се нанася с четка или валяк върху повърхността в 4 пласта с общ разход не по-малко от 500 г/м2. Междупластовото съхнене между първия и втория пласт е 48 часа. За следващите пластове интервалът е 72 часа. Температура 18-25 градуса C, относителна влажност – 60%. Обработената дървесината трябва да се защити от попадане на вода и валежи в продължение на 72 часа.

Внимание: При употреба на огнезащитния препарат NEOMID 001 SuperProff е необходимо да се извършва периодичен контрол на обработваната повърхност. При установяване на нарушения на целостта на защитената повърхност (пукнатини, отцепвания и др. ) или активно отмиване на препарата е необходимо да се направи повторна обработка.

Предпазни мерки:

 • При работа с препарата да се използват индивидуални средства за защита: очила, ръкавици, защитно облекло.
 • При нанасяне на препарата с бояджийска помпа допълнително да се използва респиратор.
 • При попадане върху кожата, измийте обилно с вода. При необходимост се обърнете към лекар.
използване вътрешно/външно (под навеси) форма на производство готов състав
начини на нанасяне валяк, четка, разпръскващо устройство, потапяне на материала в разтвор цвят безцветен
разход 1 група – 150 г/м2
клас на пожарна опасност КМ1 – 600 г/м2
група на горимост Г2 – 500 г/м2
разфасовка пластмасова туба 1 кг., 5 кг., 30 кг.
t на насяне >+5° срок на защита огнезащита – мин 7 год.
биозащита – 10 год.
Време за съхнене интервал не по-малко от 48 ч. за 1 и 2 пласта. За следващите пластове интервалът е 72 часа при t 16-20°C, относителна влажност = 60% t на съхранение от +5°C до +35°C, допускат се 5 цикъла на замразяване и размразяване
количество пластове 1 – 2 пласта за постигане на 1 група на огнезащитна ефективност;
5 пласта за постигане на показателите за клас на пожарна опасност КМ1;
4 пласта За постигане на показателите за група на горимост Г2
срок на съхранение затворена опаковка – 18 месеца
отворена опаковка – 14 дни

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай