Антисептичен консервант за дървесина, устойчив на отмиване NEOMID 430 ECO

Сподели:

Разфасовка, кг Цена за килограм, лв
30 26,50

Предназначение:

NEOMID 430 ECO – антисептичен, устойчив на отмиване консервант за дървесина. Осигурява трайна защита на различни породи дървесина при тежки (влажни) условия на експлоатация, в това число и при продължителен контакт с почва и влага. Използва се за обработка на вътрешни и външни дървени повърхности.

Свойства:

 • защитава дървесината срещу поражения от разрушаващи и оцветяващи я плесенни гъби, водорасли, мъхове, а така също насекоми – дървояди за срок до 35 години
 • може да се използва като защитен антисептичен импрегнант преди боядисване
 • химически се свързва с дървесината, което подсилва консервиращите свойства на препарата
 • не се изисква задължително покриване с боя и лак
 • екологично безопасен, не съдържа арсен и хром

ВНИМАНИЕ: придава на дървесината зеленикав цвят, който след време може да се промени до сив или кафяв.

Област на приложение:

NEOMID 430 ECO – използва се за обработка на кейове, тераси, беседки, фундаменти, черни подове, скелетни стени, греди, напречни греди, ребра и други дървени изделия и конструкции.

Препоръки за употреба:

 • Работата с препарата трябва да се извършва в добре проветряеми помещения или на открито при температура на околната среда и обработваната повърхност не по – ниска от +5°С.
 • Препаратът e несъвместим със защитни средства на основата на хром.
 • Следва да се избягва контактуването на концентрата с медни сплави.
 • Максимална защита се постига чрез дълбоко импрегниране.

Подготовка на повърхността:

 • Повърхността трябва да се почисти от прах, замърсяване, смола, стара боя и др.
 • При наличие на гъбични инфекции върху дървените повърности се препоръчва предварителна обработка с избелващия препарат «NEOMID 500», който дезинфекцира и връща естествения цвят на дървесината.
 • Да се защити повърхността, която не изисква обработка, от попадане на препарата.

Приготвяне на работен разтвор:

 • NEOMID 430 ECO – концентрат
 • За приготвянето на работен разтвор концентратът се разрежда с вода в съотношение 1:9.
 • За обработка на дървесината по метода на дълбоко импрегниране ( вакуум-налягане-вакуум, киснене, горещо-студени вани и т.н.) концентратът се разрежда в съотношение 1:19

Начини за обработка:

1. Нанасяне на работен разтвор върху повърхността на дървесината с валяк, четка със синтетични влакна или разпръскващо устройство.

 • Равномерно нанасете разтвора по цялата обработвана повърхност 2-3 слоя
 • Време на изсъхване между отделните слоеве – 20-30 минути

2. Потапяне на материала в работен разтвор.

 • Време на престой на дървесината в работния разтвор: 2-5 минути.
 • Да се защити обработената повърхност от попадане на вода и валежи за срок не по – малък от 48 часа при температура 16-20ºС и относителна влажност на въздуха 60 %.

Разход на работен разтвор:

 • 150-250 г/м2 – за рендосана дървесина
 • 250-400 г/м2 – за разбичена дървесина

ВНИМАНИЕ: Фиксацията на препарата в дървесината се осъществява в продължение на 10 – 15 дни. През този период дървесината може да се използва за извършване на строителни дейности, но се препоръчва тя да бъде защитена от попадане на вода,валежи и контакт с почва. В случай на механично повреждане или напукване на обработената дървесина в процеса на експлоатация е необходимо тези площи да се обработят със свежо приготвен разтвор.

Предпазни мерки:

 • Препаратът e несъвместим със защитни средста на основата на хром.
 • Да се избягва контакт на концентрат NEOMID 430 ECO с медни сплави
 • При работа с препарата да се използват индивидуални средства за защита: очила, ръкавици, защитно облекло, респиратор.
 • При попадане върху кожата – да се промие с голямо количество вода.
 • При попадане в очите – незабавно да се промият със струя течаща вода в продължение на 10 – 15 минути. При необходимост да се потърси консултация с лекар.
използване вътрешно/външно разреждане за обработка на дървесината: – 1:9
обработка на дървесината по метода – дълбоко импрегниране – 1:19
начини на нанасяне валяк, четка, разпръскващо устройство, потапяне на материала в разтвор концентрат 1:9
разход 150-250 г/м2 – за рендосана дървесина
250-400 г/м2 – за разбичена дървесина
t на съхранение от +5°С до +40°C,
допускат се 5 цикъла на замразяване и размразяване
t на насяне >+5°C екологичност екологично безопасен, нетоксичен
Време за съхнене не по-малко от 48 часа при t 16-20°C, относителна влажност = 60% цвят зелен
количество пластове 2-3 слоя с време на изсъхване между тях 20-30 минути разфасовка пластмасова туба 1 кг., 5 кг., 30 кг.
срок на съхранение концентрат – 18 месеца
работен разтвор – 5 дни
срок на защита до 35 години

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай