Антисептичен препарат за обработка на външни повърхности от дървесина NEOMID 440 ECO

Сподели:

Разфасовка, кг Цена за килограм, лв
1 21,37
5 15,04

Предназначение:

NEOMID 440 ECO – безцветен антисептичен препарат за защита на дървесината в закрити помещения и на открито, в това число за употреба в помещения с висока влажност. Защитава различни породи дървесина срещу гниене, поражения от разрушаващи и оцветяващи дървото плесенни гъби, насекоми – дървояди, водорасли, мъхове, лишеи за срок до 25 години.

Свойства:

 • защитава дървесината срещу поражения от биологични вредители
 • преустановява започналите процеси на разрушаване на дървесината от биологични агенти
 • Защитава дървесината за срок до 25 години ( ако е запечатана с образуващ филм препарат, например декоративния гланциращ препарат NEOMID BiO COLOR).
 • не променя структурата на дървесината
 • не пречи на по-нататъшната обработка, лепене, боядисване
 • не съдържа соли на тежки метали

Област на приложение:

Безцветният антисептичен препарат NEOMID 440 ECO се употребява като защитен имрегнант за обработка на външни дървени стени, греди, носещи греди, покривни покрития, гредоред, каси на врати и прозорци, реброви конструкции, а също така на други елементи от дървени конструкции с различно предназначение.

Препоръки за употреба:

 • Работата с препарата трябва да се извършва в добре проветряеми помещения или на открито при температура на околната среда и обработваната повърхност не по – ниска от +5°С.
 • При обработка на дървесина, която се експлоатира вътре в сухи помещения, не се изисква допълнителна употреба на образуващ филм препарат.

Подготовка на повърхността:

 • Повърхността трябва да се почисти от прах, замърсяване, смола, стара боя и др.
 • Да се защити повърхността, която не изисква обработка, от попадане на препарата.
 • При наличие на гъбични инфекции върху дървените повърности се препоръчва предварителна обработка с избелващ препарат, който дезинфекцира и връща естествения цвят на дървесината.

Приготвяне на работен разтвор:

 • NEOMID 440 ECO – концентрат
 • За приготвяне на работен разтвор концентратът се разрежда с вода в съотношение 1:9.

Начини за обработка:

1. Нанасяне на работен разтвор върху повърхността на дървесината с валяк, четка със синтетични влакна или разпръскващо устройство.

 • Равномерно нанасете разтвора по цялата обработвана повърхност
 • Нанасянето на препарата се осъществява в 2-3 полагания, до достигане на изискваната обща разходна норма.

2. Потапяне на материала в работен разтвор.

 • Методът е най-ефективен за обработка на голямо количество бичен дървен материал в промишлени условия.
 • За работа с препарата се разрешава използването на съдове и оборудване от пластмаса, стъкло, неръждаема стомата, алуминий.
 • Време на потапяне на дървесината в работен разтвор: до достигане на изискваната разходна норма.
 • Обработената повърхност трябва да бъде защитена от попадане на вода и валежи за срок не по-малък от 24 часа при температура 16-20ºС и относителна влажност на въздуха 60%.

Разход на работен разтвор:

 • 250 – 350 г/м2 – за обработка на дървесината
 • по-голям разход – при съхраняване на дървесината в условията на повишена влажност

Внимание: При нанасяне на антисептичния препарат в някои случаи е възможно тониране на дървесината, което се определя от нейното качество и порода.

Предпазни мерки:

 • При работа с препарата да се използват индивидуални средства за защита: очила, ръкавици, защитно облекло, респиратор.
 • При контакт с кожата измиите с голямо количество вода.
 • При попадане в очите – незабавно да се промият със струя течаща вода в продължение на 10 – 15 минути. При необходимост да се потърси консултация с лекар.
използване вътрешно/външно разреждане за обработка на дъвесината 1:9
начини на нанасяне валяк, четка, разпръскващо устройство, потапяне на материала в разтвор концентрат 1:9
разход 250-350 г/м2 – за обработка на дървесината
по-голям разход – при съхраняване на дървесината в условията на повишена влажност
екологичност екологично безопасен
t на насяне >+5°C t на съхранение от +5°С до +30°C,
допускат се 5 цикъла на замразяване и размразяване
Време за съхнене 24 часа при t 16-20°C, относителна влажност = 60% разфасовка пластмасова туба 1 л., 5 л., 30 л.
количество пластове 2-3 срок на защита до 25 години
срок на съхранение концентрат – 12 месеца
работен разтвор – 14 дни

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай