Огнезащитен и биозащитен препарат NEOMID 450

Сподели:

Разфасовка, кг Цена за килограм, лв
5 4,30
10 3,79
20 3,66

Предназначение:

Огнезащитен и биозащитен препарат NEOMID 450 (втора група на огнезащитна ефективност) високоефективен препарат за огнезащита и антисептиране на дървесината. Превръща дървесината в трудно възпламеним и трудногорим материал, осигурявайки й II ( втора ) група на огнезащитна ефективност в съответствие НПБ 251-98. Използва се за обработка на външни и вътрешни повърхности.

Свойства:

 • огнезащита: осигурява II група огнезащитна ефективност
 • срок на съхраняване на огнезащитния ефект до 7 години
 • антисептичен препарат: осигурява защита срещу гниене, поява на плесен, поражения от насекоми – дървояди
 • срок за съхранение на биозащитния ефект – до 10 години при отсъствие на контакт с влага, или ако е запечатан с образуващ филм препарат NEOMID BiO COLOR
 • не оказва отрицателно влияние върху свойствата на дървесината
 • не променя цвета и структурата на дървесината
 • не пречи на последваща обработка, лепене и боядисване

Действие:

При контакт с огън повърхността на дървесината набъбва, образувайки огнеустойчив топлоизолационен пласт, който спира достъпа на кислород към повърхността и не дава възможност дървото да достигне температура на запалване.

Област на приложение:

Огнезащитният и биозащитен препарат NEOMID 450 се употребява като защитен и антисептичен импрегнант за обработка на дървени стени, греди, реброви системи, носещи греди, покривни покрития, гредоред, каси на врати, врати, дограма, а така също на конструкции от дървесина с различно предназначение.

Основни препоръки за употреба на препарата:

 • С препарата следва да се работи при температура на околната среда и обработваната повърхност не по-ниска от +5°С.
 • Препаратът се нанася върху дървесина и дървени конструкции, които не се подлагат на по – нататъшна механична обработка. Механичната обработка на дървесината е необходимо да се извършва до импрегнирането.
 • Да не се използват стъклени опаковки за работа с огне- и биозащитния препарат.

Подготовка на повърхността:

 • Повърхността е необходимо да се обезкори и почисти от замърсявания, прах, смоли, стари покрития от боя и лак, маслени и битумни петна и др.
 • Дървените повърхности, които подлежат на обработка със забавител на горенето, не трябва да са покрити с боя или обработени с образуващи филм препарати.
 • При наличието върху повърхността на гъбично заразяване се препоръчва предварителна обработка с избелващ препарат, който дезинфекцира и възвръща на дървесината нейния естествен цвят.

Приготвяне на работния разтвор:

 • NEOMID 450 – готов разтвор.
 • Преди употреба, разбъркайте добре.

Начини за обработка:

1. Нанасяне на работен разтвор върху повърхността на дървесината с валяк, четка със синтетични влакна или бояджийска помпа.

 • Равномерно нанасете разтвора по цялата обработвана повърхност 2-4 слоя
 • Пластовете да се нанасят без интервал за съхнене.

2. Потапяне на материала в работен разтвор.

 • За работа с препарата се разрешава използването на вани от пластмаса, стъкло, неръждаема стомана, алуминий
 • Температура на обработваната повърхност: не по – ниска от +5°С.
 • За да се ускори попиването в дървесината се препоръчва препаратът NEOMID 450 да се нагрее до температура (50-60)º С.
 • Време на престой на дървесината в работен разтвор: 2 минути.
 • Равномерно нанасете разтвора по цялата обработвана повърхност
 • Да се защити обработената повърхност от попадане на вода и валежи за срок не по – малък от 48 часа при температура 16-20ºС и относителна влажност на въздуха 60 %.

Разход на работен разтвор:

– 400 г/м2 (без загуби) – за достигане на II група огнезащитна ефективност

Внимание!

При употреба на огнезащитния препарат NEOMID 450 е необходимо да се извършва периодичен контрол на обработваната повърхност. При установяване на нарушения на целостта на защитената повърхност (пукнатини, отцепвания и др. ) или активно отмиване на препарата е необходимо да се направи повторна обработка.

Предпазни мерки:

 • При работа с препарата да се използват индивидуални средства за защита: очила, ръкавици, защитно облекло.
 • При нанасяне на препарата с бояджийска помпа допълнително да се използва респиратор.
 • При попадане върху кожата, измийте обилно с вода, при необходимост се обърнете към лекар.
използване вътрешно/външно форма на производство готов състав
начини на нанасяне валяк, четка със синтетични влакна, бояджийска помпа, потапяне на материала в разтвор цвят червен, безцветен
разход 400 гр/м2 разфасовка пластмасова туба 5 кг., 10 кг., 20 кг., 30 кг., 200 кг, пластмасова бака 200 кг.
t на насяне >+5° срок на защита огнезащита – мин 7 год.
биозащита – 10 год.
Време за съхнене не по-малко от 48 ч. при t 16-20°C, относителна влажност = 60% t на съхранение от +5°C до +40°C, допускат се 5 цикъла на замразяване и размразяване
количество пластове 2 (без интервал за съхнене) срок на съхранение затворена опаковка – 5 год.
отворена опаковка – 14 дни

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай