Антисептичен препарат за защита на дървесината по време на строителството NEOMID 46 BiO

Сподели:

Разфасовка, кг Цена за килограм, лв
1 27,25
5 16,85

Предназначение:

NEOMID 46 BiO – антисептичен препарат за защита на дървесината по време на строителството, при нейното съхраняване и транспортиране; за защита на обекти, изграждани от дърво по време на тяхното строителство; за обработка на палети, които се използват за съхранение и транспортиране на хранителни продукти.

Свойства:

 • ефективно защитава дървесината срещу гниене и срещу поражения от разрушаващи и оцветяващи дървесината плесенни гъби, насекоми – дървояди, водорасли, мъхове, лишеи
 • той е екологично безопасен, нетоксичен, напълно биоразградим консервант на дървесината
 • не пречи на по-нататъшната обработка на дървесината
 • не променя цвета и структурата на дървесината
 • не съдържа забранени в Европейския съюз и Руската федерация химични вещества

Област на приложение:

NEOMID 46 BiO – използва се за обработка на дървесината по време на нейното съхранение и транспортиране, по време на строителството на обекти от дърво, за палети и други рендосани и бичени дървени повърхности.

Препоръки за употреба:

 • Работата с препарата трябва да се извършва при температура на околната среда и обработваната повърхност не по – ниска от +5°С.
 • Предварителната обработка с NEOMID 46 BiO ще даде възможност впоследствие да се използва целева комплексна защита на дървесината с продукти NEOMID: за обработка на външни и вътрешни повърхности, на обществени бани и сауни.

Подготовка на повърхността:

 • Повърхността трябва да се почисти от прах, замърсяване, смола, стара боя и др.
 • При наличие на гъбични инфекции върху дървените повърности се препоръчва предварителна обработка с избелващ препарат NEOMID 500, който дезинфекцира и връща естествения цвят на дървесината.

Приготвяне на работен разтвор:

 • NEOMID 46 Bio – концентрат
 • за приготвяне на работен разтвор концентратът се разрежда с обикновена вода в необходимото съотношение, взависимост от предназначението на разтвора и очаквания резултат:
Концентрат Предназначение Разреждане
1:19 обработка на дървесината препаратът се разрежда с обикновена вода
Увеличаване на концентрацията до 1:15 Обработка на влажна дървесина (влажност по висока от транспортната) при съхранение на обработената дървесина в условия на повишена влажност препаратът се разрежда с обикновена вода

Начини за обработка:

1. Нанасяне на работен разтвор върху повърхността на дървесината с валяк, четка със синтетични влакна или разпръскващо устройство.
– Равномерно нанасете разтвора по цялата обработвана повърхност

2. Потапяне на материала в работен разтвор.

 • За работа с препарата се разрешава да се използват вани от различен материал.
 • време за потапяне на дървесината в работен разтвор: 30-60 секунди. Методът е най-ефективен за обработка на голяма
 • количество бичен дървен материал в промишлени условия.
 • Да се увеличи времето за престой на материала до 2-3 минути при обработка на плътни пакети бичен дървен материал
 • Обработената дървесина трябва да бъде защитена от попадане на вода и валежи до пълно изсъхване на повърхността.
 • Време на съхнене: 24 часа при температура 16-20°С и относителна влажност на въздуха 60 %
 • Разходна норма на работен разтвор: 100 – 200 г/м2

Предпазни мерки:

 • При работа с препарата да се използват индивидуални средства за защита: очила, ръкавици, защитно облекло, респиратор.
 • При контакт с кожата е възможно да възникне алергична реакция.
 • При попадане в очите – незабавно да се промият със струя течаща вода в продължение на 10 – 15 минути. При необходимост да се потърси консултация с лекар.
използване вътрешно/външно разреждане Обработка на дървесината – 1:19
обработка на влажна дървесина (влажност по-висока от транспортната) – увеличаване на концентрацията до 1:15
начини на нанасяне валяк, четка, разпръскващо устройство, потапяне на материала в разтвор концентрат 1:19
разход 100 – 200 гр/м2 екологичност екологично безопасен, нетоксичен
t на насяне >+5°C t на съхранение прохладно място, допускат се 5 цикъла на замразяване и размразяване
Време за съхнене не по-малко от 24 часа при t 16-20°C, относителна влажност = 60% разфасовка пластмасова туба 1 л., 5 л., 30 л., 1000 л.
количество пластове 1 срок на защита до 8 месеца
срок на съхранение концентрат – 24 месеца
работен разтвор – 3 месеца
цвят безцветен

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай