Антисептичен консервант за дървесина, транспортен NEOMID 460

Сподели:

Разфасовка, кг Цена за килограм, лв
30 8,97
200 8,97
1000 8,97

Предназначение:

NEOMID 460 – антисептичен консервант за защита на бичен дървен материал, транспортен. Употребява се при съхранение и транспортиране на дървесината за срок до 8 месеца.

Свойства:

 • ефективно защитава дървесината от гниене
 • предотвратява поражения от разрушаващи и оцветяващи дървесината плесенни гъби, насекоми дървояди и корояди, водорасли, мъхове, лишеи.
 • може да се използва за обработка на палети, опаковки за хранителни продукти.
 • екологично безопасен, нетоксичен, напълно биоразградим консервиращ препарат
 • не променя структурата на дървесината
 • не пречи на по–нататъшната обработка

Област на приложение:

Антисептичен консервант за дървесина, транспортен NEOMID 460 – използва се за обработка на различни породи бичен дървен материал в периода на атмосферно сушене, съхранение и транспортиране в неизсушено състояние (с влажност по-висока от транспортната)

Препоръки за употреба:

Работата с препарата трябва да се извършва при температура на околната среда и обработваната повърхност не по – ниска от +5°С.

Подготовка на повърхността:

 • Повърхността трябва да се почисти от прах, замърсяване, смола, стара боя и др.
 • При наличие на гъбични инфекции върху дървените повърности се препоръчва предварителна обработка с избелващия препарат «NEOMID 500», който дезинфекцира и връща естествения цвят на дървесината.

Приготвяне на работен разтвор:

 • NEOMID 460 – концентрат. Маса на концентрата 30 кг. съответства (28,03 ± 0,6) л. по обема.
 • За приготвянето на работен разтвор концентратът се разрежда с вода в съотношение 1:19.
 • Препоръчва се да се увеличи концентрацията на работния разтвор до 1:15 при обработка на влажна дървесина (с влажност по – висока от транспортната), съхраняване на обработената дървесина при условия на повишена влажност.

Начини за обработка:

1. Потапяне на материала в работен разтвор.

 • За обработка по дадения метод се препоръчва да се използват вани от бетон, пластмаса, неръждаема стомана, от всеки друг метал с покритие.
 • Времето за потапяне на материала в разтвора: 30-60 секунди.
 • При обработка на дървен материал, след нарязването на който са изминали повече от 12 часа, времето за потапяне в разтвора се увеличава до 2-3 минути. Този метод е най-ефективен за обработка на големи количества дървен материал в промишлени условия.

2. Обилно нанасяне на работна емулсия върху повърхността на дървесината с пулверизатор или друго разпръскващо устройство.
– Разтворът да се нанесе равномерно върху цялата обработвана повърхност.

– Разходна норма на работния разтвор: 100 – 200 г/м2

ВНИМАНИЕ: Да се защити обработвана повърхност от попадане на вода и валежи до пълно изсъхване на повърхността ( не по-малко от 24 часа при температура 16-20ºС и относителна влажност на въздуха 60 % ).

Предпазни мерки:

 • При работа с препарата да се използват индивидуални средства за защита: очила, ръкавици, защитно облекло, респиратор.
 • При попадане върху кожата – да се промие с голямо количество вода.
 • При попадане в очите – незабавно да се промият със струя течаща вода в продължение на 10 – 15 минути. Да се потърси консултация с лекар.
използване външно разреждане за обработка на дървесината: – 1:19(по обем)
обработка на влажна дървесина (с влажност по – висока от транспортната) – 1:15
начини на нанасяне бояджийска помпа, потапяне на материала в разтвор концентрат 1:19
разход 100 – 200 гр/м2 екологичност екологически безопасен, нетоксичен
t на насяне >+5°C срок на защита до 8 месеца
t на съхранение от +5°С до +40°C,
допускат се 5 цикъла на замразяване и размразяване
Време за съхнене не по-малко от 24 часа при t 16-20°C, относителна влажност = 60%
срок на съхранение на работния разтвор 3 месеца срок на съхранение концентрат – 24 месеца
количество пластове 1

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай