Скрепителни елементи за пеностъкло

Сподели:

За закрепване на плочите от пеностъкло към вертикални и хоризонтални повърхности се използват анкери за скрит монтаж: Анкер 30 мм и Анкер 60 мм.
Анкер 30 мм е подходящ за закрепване на плочи с дебелина 50, 60, 70 и 80 мм.
За закрепване на плочи с дебелина повече от 80 мм се използва Анкер 60 мм.
Броят на анкерите се изчислява на базата на това, че проектното натоварване на един анкер е не по-малко от 250 (25) H ( кгс ). Изхождайки от това условие за стени се използват не по-малко от 2 бр. анкери на 1 кв.м, за хоризонтални повърхности ( тавани ) – не по-малко от 4 анкера на 1 кв.м.

wall-02-300x300

Схема на закрепване на пеностъкло с анкери към стена

ceil-300x300

Схема на закрепване на пеностъкло с анкери към хоризонтална повърхност

Залепването на плочите пеностъкло към носеща част на стена или към хоризонтална повърхност трябва да се изпълнява с лепила, подходящи за съответния тип закрепване.
Анкерите за пеностъкло се използват за допълнително закрепване.
Анкерът за скрит монтаж се закрепва с дюбели едновременно с монтажа на плочите пеностъкло Pinosklo.

Схема на използване на анкера:

01

1. Залепяме плочите пеностъкло към носещата част на стената със лепило.

02

2. В Т-образната фуга между плочите поставяме анкер със задържащите пластини към страничната част на плочите от пеностъкло.

03

3. С леко притискане на анкера забиваме напълно долните задържащи пластини към страничната част на плочите от пеностъкло.

04

4. Анкерът се закрепва към стената с дюбел, а при необходимост с два дюбела.

05

5. Върху него се поставя плоча пеностъкло, за да се получи тухлена зидария.

06

6.Плочата пеностъкло се притиска до пълното забиване на горните задържащи пластини в страничната част на горната плоча.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай