Пеностъкло – В наличност!

Производител:

Сподели:

Пеностъкло – Технология на продукта

Пеностъкленият чакъл се произвежда от преработено стъкло и неголямо количество допълнителни материали. Отначало стъклото се смила, а след това се опича при температура достигаща до 950 градуса. Стъклото се разпенва и напуска тунелната пещ вече във вид на пеностъкло, бързо го охлаждат и то се превръща в пеностъклен чакъл. По такъв начин се получава 100% естествен, екологичен топлоизолационен материал.

Универсална топлоизолация

Крайният продукт се състои от стъкло и съдържа голямо количество затворени въздушни пори. Именно въздушните зрънца осигуряват основните качества: прекрасна топлоизолация и леко тегло. Уникалната съвкупност от свойства на пеностъклото позволява този материал да се използва в най – различни области на промишленото, гражданското и пътно строителство, в жилищното строителство и комуналните услуги, в селското стопанство и в много други области.

Иновационен продукт

Топлоизолационният материал представлява изстинала, разпенена стъкломаса с голяма якост. Той стремително печели популярност сред архитектите, дизайнерите, строителните и производствени фирми.
Пеностъклото:

  • увеличава сигурността и дълговечността на конструкцията;
  • повишава енергийната ефективност на сградата;
  • позволява да се съкратят разходите за капитално строителство и последващ ремонт.

Области на приложение

Пеностъкленият чакъл изпълнява наведнъж няколко функции: едновременно е носещ и изравняващ материал, топлоизолационен слой и дренаж, което позволява да се намали цената на строителството.

Проектна документация

Физико-механични характеристики на пеностъкления чакъл
Характеристика Показател на ПСЩ
Плътност, кг/м3 150-170
Топлопроводимост в сухо/влажно състояние, Вт/(М•к) 0,08/0,09
Якост на натиск, кН/м2 509-855
Паропроницаемост, мг/(м•ч•Па) 0,20
Температура на експлоатация, °С от -200 до +550
Водопоглъщаемост, % от обема 5
Клас на горимост, група НГ
Клас на димообразуване, група
Токсичност на продуктите на горене, група
Студойстойчивост, количество цикли повече от 50
Устойчивост на въздействието на околната среда устойчив на всички агресивни среди
Екологична безопасност на материала екологично безопасен
Ъгъл на вътрешно триене 45-48°

Сравнителна характеристика на топлоизолационните материали

Характеристика Пеностъкло (чакъл) Пенополиуретан (твърд) Екструдиран пенополистирол Плочи от каменна вата Газобетон и пенобетон Керамзит
Плътност, кг/м3 150-170 50-70 15-50 60-110 300-500 210-450
Топлопроводимост в сухо състояние, Вт/(м·К) 0,09 0,033 0,042 0,18 (загуба на топлоизолационни характеристики – ГОСТ 16381-77) 0,18-0,19 (загуба на топлоизолационни характеристики – ГОСТ 16381-77) 0,17-0,19(загуба на топлоизолационни характеристики – ГОСТ 16381-77)
Якост на натиск, кН/м2 509-855 150-310 50-200 5-60 800-3500 500-2000
Паропроницаемост, мг/(м·ч·Па) 0,20 0,05 0,015 0,30-0,50 0,23-0,25 0,21
Температурен интервал на експлоатация, °C от -200 до +550 от -130 до +130 от -60 до +80 от -180 до +700 от -180 до +700 от -150 до + 900
Водопоглъщане, % от обема 5 0,3 0,25-1,5 10-15 6-8 3-5
Горимост, група НГ Г3-Г4 (нормално горими-силно горими) Г1 (слабо горими) НГ-Г2 (негорими умерено горими) НГ НГ
Възпламеняемост, група В3 В2-В3 В1-В2
Димобразуваща способност Д3 (висока) Д3 (висока) Д1 (малка)
Токсичност на продуктите на горене Т2-Т3 (умерено опасни-високоопасни) Т2-Т3 (умерено опасни-високоопасни) Т1 (малко опасни)
Студоустойчивост, количество цикли повече от 50 не повече от 15 не повече от 20 не повече от 5 не повече от 20 не повече от 15
Устойчивост на въздействие към обкръжаващата среда устойчив към всички агресивни среди разрушава се под въздействието на слънчевите лъчи разрушава се под въздействието на: ароматни въглеводороди, формалдехид, ацетон, бензин, керосин, дизелово гориво, маслени бои, слънчеви лъчи притежава фитилен ефект, водоустойчивост – слаба водоустойчивост – слаба водоустойчивост – слаба
Екологична безопасност екологически безопасен при експлоатация при условия на повишена влажност и температура отделяне токсични компоненти (бензол, тулол, етилбензол при експлоатация при условия на повишена влажност и температура отделяне токсични компоненти (бензол, тулол, етилбензол алерген при експлоатация отделяне на опасни прахови и токсични компоненти (формалдехид, фенол, тулол, диметилбензол) екологически безопасен екологически безопасен
Дебелина на материала за осигуряване на R0=2,7 м²·K/Вт, мм (изчислено) 220 84 100 116 460 460
Продуктът е наличен.
Опаковка – торби по 0,15 м3 ≈ 30 кг.; 20 торби на палет
Цена в лв/бр с ДДС – 52,50 лв.
Цена в лв/м3 с ДДС – 350 лв /м3

Забележки:
1. Цените са франко обект в БГ .
2. Плащане: 100% авансово.
3. Срок за доставка на пале от склад Ямбол: 5-7 работни дни от датата на плащане.
4. Срок за доставка на ТЕ от производител: 20 работни дни от датата на плащане.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай